Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ trên các trang web: www.visatoanviet.com của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt. Việc Quý khách nhấp chuột vào nút “Đăng ký tư vấn”  nghĩa là Quý khách đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.            

Giải thích từ ngữ

 • Điều khoản: là những điều quy định giữa Toàn Việt và Quý khách
 • Nút “Đăng ký tư vấn” khi nhấn vào nút này nghĩa là Quý khách đã đồng ý chấp nhận gửi thông tin cá nhân cho Toàn Việt

Về sở hữu bản quyền           

Trang web www.visatoanviet.com đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt và được bảo vệ theo luật bản quyền, Quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký thông tin cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác. 

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt. Không được sử dụng các logo, các nhãn hiệu Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt bằng văn bản.             

Về thông tin khách hàng            

Khi đăng ký thông tin qua mạng, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua tour của Quý khách và sẽ được nhân viên tư vấn liên hệ lại theo thông tin được Quý khách cung cấp. Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến Quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu Quý khách đồng ý. Những thông tin này của Quý khách sẽ được Toàn Việt giữ mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của Quý khách, hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.            

Về trang web liên kết            

Các trang web của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này chỉ nhằm cung cấp những sự tiện lợi cho Quý khách, không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt sẽ không chiu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.            

   Trách nhiệm của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt        
 • Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của Quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.
 • Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà Quý khách có được trong quá trình thanh toán nếu do lỗi của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt.
 • Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình mà Quý khách đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho Quý khách.
 • Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho Quý khách ngay trước ngày khởi hành hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh.

Trường hợp miễn trách nhiệm đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt                

 • Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà Quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác Quý khách nào đăng ký thông tin.
 • Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt không chịu trách nhiệm về việc thông tin của Quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của Quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.
 • Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của Quý khách bị hư hại trong khi đang thanh toán hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.
 • Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của Quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

Trách nhiệm của khách hàng.                 

 • Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt có quyền hủy tour đã mua của Quý khách.
 • Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra thông tin cá nhân để kịp thời báo cho Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt nếu có những sự cố. Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán, Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt sẽ không nhận giải quyết bất cứ kiếu nại nào từ việc thanh toán.
 • Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.
 • Giúp và hỗ trợ với Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt về việc thông báo cho Toàn Việt các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tính xấu cho Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt 
 • Quý khách tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của Quý khách khi sử dụng các trang web của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Toàn Việt không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.