QUỐC TỊCH

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

Liên hệ thủ tục đổi quốc tịch tại Toàn Việt

Thông tin thủ tục làm 2 quốc tịch cho Việt kiều:

1. ĐỐI VỚI ĐƯƠNG ĐƠN

  • Hộ chiếu + Visa sao y thực bản (2 bản)
  • Giấy CMND hoặc Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu trước khi đi nước ngoài (trích lục hoặc sao y)
  • Hình 4x6 (4 tấm)
  • Mẫu TT01 khai (2 bản) ghi rõ định cư nước ngoài khi nào? và bằng cách nào?

Lưu ý:

  • Nếu nhập hộ khẩu về các thành phố trực thuộc trung ương, người nhập hộ khẩu phải có giấy xác nhận tạm trú 1 năm trở lên tại địa chỉ sẽ nhập về hoặc có giấy xác nhận trước đây có hộ khẩu gốc tại thành phố đó (có mẫu kèm theo)
  • Cả 2 bên cùng làm hợp đồng chỗ ở nhờ hoặc hợp đồng mướn nhà để ở công chứng nhà nước (sao y 2 bản)

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH

  • Giấy CMND + Hộ khẩu + Giấy ủy quyền nhà (sao y công chứng 2 bản)
  • Mẫu TT02 khai (2 bản) xác nhận của chính quyền địa phương

Thời gian kể từ khi nộp đủ hồ sơ: 2,5 – 3 tháng

Phí: 850$

(Khi có kết quả là cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ gửi cho phòng QLXNC tỉnh, thành phố 1 bản và 1 bản nữa gửi về cho đương đơn)

Đương đơn sẽ cầm giấy này đi nhập hộ khẩu và làm CMND sau.

Những lần này khách tự đi