VISA PHẦN LAN

LIÊN HỆ NGAY  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

Thông tin liên hệ visa du lịch giá rẻ Toàn Việt

 
Hồ sơ xin visa phần lan để đi du lịch, công tác, thăm thân ...

1. VISA DU LỊCH PHẦN LAN

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa phần lan

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ ( nếu có )
 • 2 ảnh 3.5x4.5 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu ( bản sao, công chứng )
 • Chứng minh nhân dân ( bản sao, công chứng )
 • Giấy khai sinh ( bản sao, công chứng )
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân ( bản sao, công chứng )

Chứng minh công việc cho visa phần lan

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, xác nhận lương 3 tháng gần nhất, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu có ), đơn xin nghỉ phép
 • Trường hợp đã về hưu: quyết định về hưu, sổ hưu trí, sổ lương hưu
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản

Sổ tiết kiệm cá nhân có số dư hiện tại 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế

2. VISA CÔNG TÁC PHẦN LAN

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa phần lan

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ ( nếu có )
 • 2 ảnh 3.5x4.5 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu ( bản sao, công chứng )
 • Chứng minh nhân dân ( bản sao, công chứng )
 • Giấy khai sinh ( bản sao, công chứng )
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân ( bản sao, công chứng )

Chứng minh công việc cho visa phần lan

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, quyết định cử đi công tác, xác nhận lương 3 tháng gần nhất, sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất ( nếu có ), đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty 3 tháng
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản: (nếu có)

Sổ tiết kiệm cá nhân có số dư hiện tại 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bộ thư mời bên Phần Lan

 • Thư mời công ty, hội nghị, tham gia hội chợ
 • Lịch trình hội họp công tác
 • Mặt hộ chiếu người mời
 • Giấy tờ chứng minh mục đích hợp tác giữa hai công ty: hợp đồng giao dịch, email, thư từ...

3. VISA THĂM THÂN PHẦN LAN

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa phần lan

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ ( nếu có )
 • 2 ảnh 3.5x4.5  nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu ( bản sao, công chứng )
 • Chứng minh nhân dân ( bản sao, công chứng )
 • Giấy khai sinh ( bản sao, công chứng )
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân ( bản sao, công chứng )
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người mời và người được mời (khai sinh, hộ khẩu, hình chụp chung, tin nhắn,…)

Chứng minh công việc cho visa phần lan

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, xác nhận lương 3 tháng gần nhất, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu có ), đơn xin nghỉ phép
 • Trường hợp đã về hưu: quyết định về hưu, sổ hưu trí, sổ lương hưu
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản

Sổ tiết kiệm cá nhân có số dư hiện tại 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bộ thư mời bên Phần Lan

 • Thư mời bản gốc
 • Mặt hộ chiếu người/ thẻ căn cước
 • Bằng chứng xác nhận nơi ở