VISA NEW ZEALAND

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VISA NEW ZEALAND MIỄN PHÍ

Xin visa đi New Zealand

Những giấy tờ cần thiết khi xin visa new zealand để nhằm mục đích đi công tác, du lịch, thăm thân ...

1. VISA CÔNG TÁC NEW ZEALAND

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa new zealand

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ (nếu có)
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu (bản sao, công chứng)
 • Chứng minh nhân dân (bản sao, công chứng)
 • Giấy khai sinh (bản sao, công chứng)
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân
 • Sơ yếu lý lịch 

Chứng minh công việc bản thân cho hồ sơ visa new zealand

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, quyết định cử đi công tác, xác nhận lương 3 tháng gần nhất/sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất, đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty 3 tháng
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản cho hồ sơ visa new zealand (nếu có)

sổ tiết kiệm cá nhân có số dư tối thiểu 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần

Bộ thư mời bên Newzealand

 • Thư mời công ty, hội nghị, tham gia  hội chợ
 • Lịch trình hội họp công tác
 • Mặt hộ chiếu người mời
 • Giấy tờ chứng minh mục đích hợp tác giữa hai công ty: hợp đồng giao dịch, email, thư từ ...

2. VISA DU LỊCH NEW ZEALAND

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa new zealand

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ (nếu có)
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu (bản sao, công chứng)
 • Chứng minh nhân dân (bản sao, công chứng)
 • Giấy khai sinh (bản sao, công chứng)
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân
 • Sơ yếu lý lịch

Chứng minh công việc bản thân cho hồ sơ visa new zealand

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, xác nhận lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất , đơn xin nghỉ phép
 • Trường hợp đã về hưu: quyết định về hưu, sổ hưu trí, sổ lương hưu
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản cho hồ sơ visa new zealand (nếu có)

sổ tiết kiệm cá nhân có số dư tối thiểu 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần

3. VISA THĂM THÂN NEW ZEALAND

Những tài liệu cá nhân cơ bản cho visa new zealand

 • Hộ chiếu gốc + hộ chiếu cũ (nếu có)
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu (bản sao, công chứng)
 • Chứng minh nhân dân (bản sao, công chứng)
 • Giấy khai sinh (bản sao, công chứng)
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: kết hôn, ly hôn, độc thân
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người mời và người được mời (khai sinh, hộ khẩu, hình chụp chung, tin nhắn,…)

Chứng minh công việc bản thân cho hồ sơ visa new zealand

 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, thuế công ty, sao kê tài khoản công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, xác nhận lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất , đơn xin nghỉ phép
 • Trường hợp đã về hưu: quyết định về hưu, sổ hưu trí, sổ lương hưu
 • Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: xác nhận học sinh, thẻ học sinh, giấy đồng ý cho đi của bố/mẹ

Chứng minh tài sản cho hồ sơ visa new zealand (nếu có)

sổ tiết kiệm cá nhân có số dư tối thiểu 100 triệu, sao kê tài khoản ngân hàng, nhà đất, xe hơi, cổ phiếu, cổ phần

Bộ thư mời bên Newzealand

 • Thư mời bản gốc ghi rõ tên, số hộ chiếu, mục đích và thời gian ở Newzealand.
 • Mặt hộ chiếu người/ thẻ căn cước
 • Xác nhận việc làm của người thân bên Newzealand (nếu là sinh viên thì có xác nhận của nhà trường đang là sinh viên)
 • Bằng chứng về nơi ở tại Newzealand (hợp đồng nhà, hóa đơn điện nước)