CÔNG VĂN NHẬP CẢNH

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

Liên hệ làm công văn nhập cảnh

​CÔNG VĂN XIN NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Đối với người cần xin công văn nhập cảnh với mục đích DU LỊCH thì bạn chỉ cần hình ảnh chụp mặt hộ chiếu và thông tin về ngày nhập cảnh, nơi mà bạn muốn nhận visa là những gì bạn cần chuẩn bị.

 

Đối với những người cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam với mục đích THƯƠNG MẠI (làm việc, lao động, công tác,…) thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau: 

  • Hộ chiếu scan
  • Tờ khai (mẫu NA2): tại đầy bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân người cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam,
  • Bộ hồ sơ pháp nhân của công ty

 

Trường hợp người cần xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích CÁ NHÂN thì các hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm như sau:

  • Văn bản đề nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp mời hoặc bảo lãnh bảo lãnh cho người muốn nhập cảnh vào Việt Nam.
  • Thông tin chính xác về ngày nhập cảnh/xuất cảnh, cửa khẩu muốn nhập cảnh, loại thị thực 1 lần hay nhiều lần, thời hạn thị thực và nơi dự kiến nhận thị thực.
  • Hình ảnh về mặt hộ chiếu của khách cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam.
  • Các giấy tờ khác kèm theo như : Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức mời, Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người mời, bảo lãnh và người nước ngoài. (Lưu ý rằng các văn bản này tồn tại dưới dạng dịch thuật)